Jämför kattförsäkringar

Publicerad

Vi har jämfört sju kattförsäkringsbolag för att ta reda på hur höga veterinärvårdskostnader de ersätter, vad som ingår i försäkringen, vilka rabatter som erbjuds och vilken ålder som gäller för katten för att få vara försäkrad.

Få en kattförsäkring offert från:

Eller läs vidare för att få veta mer:

Granskning av kattförsäkringar från Svedea

Hos Svedea kan du försäkra din katt från sex veckors ålder och få 30 % rabatt om du gör det innan katten blir fyra månader. Det finns ingen övre åldersgräns för att få teckna veterinärvårdsförsäkring och ersättningsnivån minskar inte när din katt blir äldre.

Du kan också teckna livförsäkring från när din katt är sex veckor gammal. När din katt blir åtta år kommer ersättningsnivån att minska med 20 procent om året, även om en miniminivå tillämpas.

Det finns tre ersättningsnivåer för veterinärvårdsförsäkringar: 30 000, 60 000 och 90 000 kr, och alla omfattar receptbelagda läkemedel, magnetisk resonanstomografi (MRT), datortomografi (CT) och en rad andra behandlingar och undersökningar.

Svedea erbjuder också tillgång till en digital veterinär.

Försäkringstäckning och behandlingar kan vara föremål för begränsningar och undantag. Därför bör du kontrollera detta noggrant.

Granskning av kattförsäkringar från ICA

Här kan du försäkra din katt från sex veckors ålder för veterinärvårdskostnader upp till 30 000 kr eller 60 000 kr under ett år.

Försäkringen omfattar receptbelagda läkemedel, MR- och CT-undersökningar, tandvård och en rad andra behandlingar. Här ingår också tre fria digitala veterinärbesök per år.

Du kan också teckna livförsäkring som täcker marknadsvärdet för din katt om den skulle avlida eller behöva avlivas.

Livvärdet som försäkringen ersätter kommer att minska när din katt blir äldre. Från åtta års ålder kommer livvärdet att sjunka med 20 % per år. Det finns dock en miniminivå som tillämpas.

Granskning av kattförsäkringar från Folksam

Det finns två ersättningsnivåer för veterinärvårdskostnader att välja mellan. Bas ersätter veterinärvårdskostnader upp till 25 000 kr medan Stor ersätter upp till 50 000 kr. Båda försäkringarna omfattar undersökning, behandling och vård som utförs av veterinär och eventuella läkemedel som används vid behandlingen.

Försäkringarna omfattar också telefonsamtal till veterinär samt akupunktur.

CT- och scintigrafi undersökningar ingår i försäkringen för 50 000 kr liksom extra mediciner.

Granskning av kattförsäkringar från Moderna

Hos Moderna kan du försäkra din katt om den är minst 6 veckor fram till dess att den blir 8 år. Du får 25 % rabatt om du försäkrar katten före 6 månaders ålder.

Äldre katter kan också dra nytta av full täckning, eftersom ersättningsbeloppen inte minskar med stigande ålder.

Det finns tre ersättningsnivåer att välja mellan.

Enkel veterinärvård är en basförsäkring som endast ersätter veterinärvårdskostnader upp till 30 000 kr.

Dubbel ersätter veterinärvårdskostnader upp till 60 000 kr medan Trippel ersätter upp till 90 000 kr. Du kan höja dessa belopp till 120 000 kr vilket gör det jämförbart med Agria som också erbjuder denna täckningsnivå.

Dubbel och Trippel ersätter också kostnader för diagnostik som MR, CT och andra undersökningar. Dubbel veterinärvård ersätter kostnader för diagnostisering upp till 7 000 kr medan Trippel ersätter upp till 15 000 kr.

Rehabilitering ingår också i både Dubbel och Trippel med en maximal ersättningsnivå på 7 000 kr, liksom kostnaden för receptbelagd medicinering.

Besök Modernas hemsida för att få en offert.

Granskning av kattförsäkringar från Agria

Agria är det marknadsledande djurförsäkringsbolaget i Sverige. Du kan försäkra din katt från sex veckors ålder och det finns ingen övre åldersgräns.

Enligt deras hemsida erbjuder de den högsta täckningsnivån för veterinärvårdskostnader i Sverige.

Du får 30 % rabatt om du försäkrar din katt före fyra månaders ålder. Du får också 10 % rabatt under det första året om du tecknar din kattförsäkring på webben.

Du kan välja att täcka veterinärvårdskostnader för upp till 30 000 kr, 60 000 kr eller 120 000 kr.

Även medlemskap i vissa kattklubbar berättigar till en rabatt på 10 %, liksom ägare som har ID-märkt sin katt.

Försäkringen omfattar medicinering upp till 10 000 kr, rehabilitering upp till 6 000 kr, MR, röntgen och cancerbehandling. Du kan också få gratis hjälp och råd från veterinär via telefon.

När din katt blir äldre förblir omfattningen av din försäkring också oförändrad.

Besök Agria hemsida för att få en offert.

Granskning av kattförsäkringar från Dina

Dina erbjuder två ersättningsnivåer för veterinärvård, 30 000 kr och 60 000 kr. Du kan också köpa en livförsäkring som täcker upp till 20 000 kr. Om din katt är värd mer än så måste du kontakta försäkringsbolaget direkt.

Mediciner och bandagematerial som används vid behandling ingår också i försäkringen, liksom behandlingar med sjukgymnastik.

Om du önskar tandvård kan detta läggas till när du tecknar försäkringen.

Besök Dinas hemsida för att få en offert.

Granskning av kattförsäkringar från Sveland

Sveland erbjuder tre typer av försäkring. Katt Maximal ersätter veterinärvårdskostnader upp till 100 000 kr samt medicin- och rehabiliteringskostnader upp till 10 000 kr vardera.

Undersökning med MR och CT ingår och har inget ersättningstak. Det innebär att din katt kan få den behandling den behöver.

Katt Favorit ersätter veterinärvårdskostnader upp till 60 000 kr. Försäkringen ersätter upp till 50 % av kostnader för behandling av tandsjukdomen FORL samt MR- och CT-undersökningar och annan diagnostisk bildbehandling upp till en viss gräns.

Katt Olycksfall ersätter veterinärvårdskostnader för din katt endast vid olycksfall med upp till 20 000 kr.

Försäkringarna Katt Maximal och Favorit kan tecknas för katter från sex veckor upp till sju års ålder. Katt Olycksfall kan tecknas för katter upp till elva års ålder.

Besök Sveland hemsida för att få en offert.

Vad omfattar kattförsäkringen?

Kattförsäkringen ersätter veterinärvårdskostnader. Du kan välja olika ersättningsnivåer beroende på din budget och dina behov.

Priset kan också variera beroende på kattens ras eftersom den kan avgöra vilka sjukdomar som katten kan utveckla.

Förutom veterinärförsäkringen erbjuder många bolag också livförsäkring, som kan vara utformad som en valfri tilläggsförsäkring. Livförsäkringen utbetalar ersättning om din katt skulle avlida. Beloppet kan komma att minska när din katt blir äldre.

Ersättning för mediciner och bandagematerial ingår ofta i veterinärförsäkringen, men begränsningar och undantag kan gälla.

Det kan också vara så att försäkringen endast omfattar mediciner som veterinären använder under själva behandlingen och att kostnader för senare medicinering kan tillkomma.

Hur man jämför kattförsäkringar

Jämför inte bara priset utan se på vad som ingår i försäkringen. Behandlingar och villkor som automatiskt omfattas av ett försäkringsbolag kan behöva läggas till hos ett annat bolag.

Försäkring för flera katter: Om du äger mer än ett husdjur kan du få samlingsrabatt. Du bör kontrollera om detta gäller för samma typ av husdjur eller för olika arter av husdjur. Det vill säga katter och hundar.

Kattförsäkring med tandvårdsersättning: Skydd för tandsjukdomar och andra tandproblem kan ingå i veterinärvårdsförsäkringen. Detta är dock inte alltid fallet varför du kan behöva teckna en tilläggsförsäkring som täcker tandvård. Du bör noggrant kontrollera omfattningen innan du tecknar den.

Kattförsäkring och vaccinationer: För att omfattas av försäkringen kan din katt behöva vaccineras mot vissa sjukdomar. Du bör kontrollera detta innan du tecknar försäkringen.

Försäkring av äldre katter: Ersättningen som betalas ut från livförsäkringen om din katt avlider sjunker normalt avsevärt när din katt blir äldre. Sänkningen kan röra sig om cirka 20 procent om året efter att din katt har uppnått en viss ålder.

För att förhindra att ersättningen som utbetalas blir alltför låg kan en lägsta ersättningsnivå tillämpas. Du bör kontrollera detta slags detaljer med ditt försäkringsbolag.

Särskilda villkor beroende på kattras: Vissa raser drabbas oftare av allvarliga sjukdomar, varför försäkringsbolagen kan införa begränsningar för de ersättningskrav du kan komma att ställa för sådana sjukdomar.

Du bör kontrollera vilka villkor som gäller för din kattras, så att du vet vad som ingår och inte täcks. Det sista du önskar är att upptäcka att din katt inte omfattas av försäkringen när du behöver den som mest.

Denna artikel skrevs oberoende av ManyPets. Vi betalades inte för att skriva den men vi kan få kommission som följer av att du klickar på länken till en av våra partners.