Sök

Ersätter ni kostnader för behandling av beteenderubbningar?

ManyPets
ManyPets
Senast uppdaterad för 2 år sedan - 1 minut läst

Våra försäkringar Standard och Premium ersätter behandling av beteenderubbningar som din veterinär har ordinerat. Detta ingår inte i försäkringen Bas.

För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Har du fler frågor?