Sök

Ersätter ni kostnader för cellgiftsbehandling/strålbehandling?

ManyPets
ManyPets
Senast uppdaterad för 2 år sedan - 1 minut läst

Våra försäkringar Standard och Premium ersätter strålbehandling och cellgiftsbehandlingar. Detta täcks inte i försäkringen Bas.

För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor

Har du fler frågor?