Sök

Vad ersätter ni för kostnader om mitt djur avlider?

ManyPets
ManyPets
Senast uppdaterad för 2 år sedan - 1 minut läst

Om en veterinär rekommenderar att ditt djur bör somna in ersätter vi nödvändiga veterinärkostnader och efterföljande kremerings- och begravningskostnader med upp till 2000 kr.

Om ditt djur avlider på grund av en olycka eller sjukdom kan vi ersätta dig om du har valt att ha en livförsäkring. Vi betalar då ut ersättning för vad marknadsvärdet på ditt djur är med följande maxtak:

Bas: upp till 5000 kr

Standard: upp till 10 000 kr

Premium: upp till 70 000 kr

Vi lämnar inte ersättning för djur som avlider när de är äldre än 9 år.

Har du fler frågor?