Sök

Vad gäller om mitt djur är importerat?

ManyPets
ManyPets
Senast uppdaterad för 2 månader sedan - 1 minut läst

Vi försäkrar självklart även importerade djur men då är det viktigt att vi vet att de var friska när de kom till Sverige. Vi ber därför alltid om ett veterinärintyg om du importerat ditt djur från ett land utanför Norden under de senaste 4 månaderna innan försäkringen tecknats. Du behöver visa intyget vid vid en eventuell framtida skada. Intyget ska vara utfärdat av veterinär på plats i Sverige efter att djuret kom hit.

Din försäkring gäller inte för sjukdom orsakad av parasiter eller av smitta som ditt djur drabbades av innan det kom till Sverige. Vi täcker inte heller skador eller besvär som ditt djur hade redan innan det togs till Sverige.

Har du fler frågor?