Sök

Vad händer om jag inte betalar min försäkring?

ManyPets
ManyPets
Senast uppdaterad för 2 år sedan - 1 minut läst

Om du har några obetalda försäkringspremier kommer vi att meddela dig via mejl och be dig att betala alla uteblivna betalningar så att du kan behålla ditt försäkringsskydd. Betalar du inte inom 14 dagar från att vi mejlat dig en påminnelse kommer vi att säga upp din försäkring. Vi skickar en bekräftelse på att vi gjort detta via mejl.

För mer information, se avsnitt 6 i dina försäkringsvillkor

Har du fler frågor?