Sök

Vad händer om jag inte betalar min försäkring?

ManyPets
Senast uppdaterad för 8 månader sedan - 1 minut läst

Vi meddelar dig alltid både via mejl och sms om vi inte kunnat ta betalt för din försäkring. Vi påminner dig att betala uteblivna premier så snart som möjligt så att du inte ska förlora ditt försäkringsskydd.

Om vi inte fått din betalning inom 14 dagar från det att vi mejlat dig en påminnelse behöver vi säga upp din försäkring. Vi mejlar dig en bekräftelse då uppsägningen är genomförd.

För mer information, se avsnitt 6 i dina försäkringsvillkor.

Har du fler frågor?