Sök

Om våra försäkringar

 • Ersätter ni kostnader för kejsarsnitt?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter nödvändig behandling inklusive kejsarsnitt om det skulle uppstå komplikationer i samband med husdjurets första dräktighet. Detta skydd ingår inte i försäkringen Bas.
  Läs mer

 • Vad är skillnaden mellan era olika försäkringar?

  Vi har tre olika försäkringar för hundar och katter som du kan välja mellan, som passar olika behov. Vi har också ett antal tilläggsförsäkringar som kan väljas till och kombineras utifrån vad du som djurägare vill ha och behöver. Vår försäkring Bas...
  Läs mer

 • Har ni någon försäkring för uppfödare?

  Nej, i dagsläget erbjuder vi inte några försäkringar för uppfödare om djuret eller djuren i fråga är en del av verksamheten.
  Läs mer

 • Vad innebär beteenderubbningar?

  Om du har någon av våra försäkringar Standard eller Premium ersätter vi kostnader för behandling av beteenderubbningar. Beteenderubbningen behöver diagnostiseras av din veterinär och behandlingen måste vara rekommenderad av din veterinär. Vi...
  Läs mer

 • Hur fungerar er livförsäkring?

  Om du har valt till vår livförsäkring kan vi ersätta dig om ditt djur blir stulet, försvinner eller avlider. Om ditt djur skulle avlida kan vi ersätta dig med marknadsvärdet av ditt djur och vi har olika maxbegränsningar i våra försäkringar. I vår...
  Läs mer

 • Täcker ni dolda fel?

  Ja, vi täcker dolda fel som inte har upptäckts under en veterinärbesiktning innan djuret var fyra månader gammalt.
  Läs mer

 • Vad ersätter ni för kostnader om mitt djur avlider?

  Om en veterinär rekommenderar att ditt djur bör somna in ersätter vi nödvändiga veterinärkostnader och efterföljande kremerings- och begravningskostnader med upp till 2000 kr. Om ditt djur avlider på grund av en olycka eller sjukdom kan vi ersätta...
  Läs mer

 • Hur fungerar tillägget Pengar tillbaka?

  Med vårt tillägg Pengar tillbaka betalar vi tillbaka 20% av din årspremie om vi inte betalat ut någon skadeersättning under försäkringsåret som varit. Dessa pengar betalar vi ut till dig oavsett om du väljer att förnya din försäkring eller inte. ...
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för behandling av beteenderubbningar?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter behandling av beteenderubbningar som din veterinär har ordinerat. Detta ingår inte i försäkringen Bas. För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.
  Läs mer

 • Vilken alternativmedicinsk behandling ersätter ni?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter vattentrask och simning, akupunktur, fysioterapi, osteopaisk behandling och laserbehandling. Detta ingår inte i försäkringen Bas. För mer information, se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.
  Läs mer

 • Kan ni hjälpa till med hittelön om mitt djur försvinner?

  Om du har valt till livförsäkring i din försäkring alternativt har vår Premium-försäkring så kan vi betala ut hittelön. Om ditt djur skulle försvinna ber vi dig kontakta våra skadereglerare för att få det godkänt. Vi ersätter inte kostnader för...
  Läs mer

 • Gäller försäkringen om jag tjänar pengar på mitt husdjur?

  Vi kan inte ersätta skador för husdjur som du tjänar pengar på eller husdjur som är en del av en affärsverksamhet.
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för röntgen?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter MR- och CT-röntgen samt scintigrafiundersökningar. Detta ingår inte i försäkringen Bas. För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.
  Läs mer

 • Vad är ett tidigare besvär?

  Vår definition av ett tidigare besvär är något som ditt husdjur har behandlats, medicinerats eller undersökts för inom de senaste 24 månaderna.
  Läs mer

 • Ingår tandvård i min försäkring?

  Våra försäkringar Standard och Premium täcker tandskador och tandsjukdomar som ditt djur drabbas av så länge det varit på sin årliga kontroll av tänder och mun. Vår försäkring Bas ersätter endast behandling av tandskador som orsakats av ett...
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för avancerad veterinärvård?

  Nej, vi ersätter inte avancerad veterinärvård som till exempel stamcellsbehandling, genterapi, transplantation, implantat av protes eller någon annan avancerad veterinärvård.
  Läs mer

 • Skydd för att någon tar hand om ditt djur i en nödsituation.

  Om du eller någon familjemedlem blir sjuk och måste läggas in på sjukhus kan det vara svårt att hinna med att sköta om dina djur. Vi ersätter därför kostnader för att någon tar hand om ditt djur i en nödsituation med upp till 3000 kr om du har vår...
  Läs mer

 • Täcker ni FORL/TR?

  Vi ersätter tandvård för tandskador och tandsjukdomar i våra försäkringar Standard och Premium. Vi kan täcka FORL/TR under förutsättning att ditt djur inte har behandlats, medicinerats eller undersökts för detta under de senaste 24 månaderna. Om du...
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för cellgiftsbehandling/strålbehandling?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter strålbehandling och cellgiftsbehandlingar. Detta täcks inte i försäkringen Bas. För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor
  Läs mer

 • Vad täcker försäkringen Bas?

  Vår försäkring Bas är som namnet antyder – en mer grundläggande försäkring till ett lägre pris. Vi ersätter veterinärvårdskostnader med upp till 30 000 kr per år och du har bland annat skydd för dolda fel, tandvård vid olycksfall samt ersättning med...
  Läs mer

 • Vad är veterinärvårdsbelopp?

  Det är den summa som vi kan ersätta dig med per år för veterinärvård. Vi har följande maxbegräsningar i våra försäkringar: Bas: 30 000 kr Standard: 60 000 kr Premium 140 000 kr Dessa försäkringsbelopp gäller per försäkringsår och när du förnyar...
  Läs mer

 • Gäller försäkringen i utlandet?

  Våra försäkringar Standard och Premium gäller inom EU, Storbritannien, Norge och Schweiz i upp till 90 dagar per kalenderår. Försäkringsskydd under utlandsresa ingår inte i försäkringen Bas. För mer information om vilka försäkringsbelopp som gäller...
  Läs mer

 • Ersätter ni skador eller sjukdomar som mitt djur besvärats av tidigare?

  Ja, vår försäkring kan täcka kostnader som beror på sjukdomar eller skador ditt djur behandlats för tidigare. Detta gäller så länge som din hund eller katt inte har visat symtom, fått behandling, medicinering eller blivit undersökt för det tidigare...
  Läs mer

 • Vad har ni för karenstid?

  Om ditt djur är oförsäkrat när vår försäkring börjar gälla så har du 14 dagars karenstid för sjukdomar.  Karenstiden gäller inte om ditt djur var försäkrad hos ett annat försäkringsbolag fram till startdatumet på vår försäkring. Du har inte heller...
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för rehabilitering?

  Vi ersätter kostnader för rehabilitering om veterinären rekommenderar det som behandling för en ersättningsbar sjukdom eller skada. Vi ersätter upp till 6000 kr om du har vår försäkring Standard och upp till 14000 kr om du har vår försäkring...
  Läs mer

 • Ersätter ni kostnader för ordinerat foder?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter medicinskt foder som din veterinär har ordinerat för ditt djur. Detta ingår inte i försäkringen Bas. Vi ersätter ordinerat medicinskt foder med upp till 3000 kr per år i vår Standard-försäkring och...
  Läs mer

 • Gäller försäkringen för komplikationer i samband med dräktighet?

  Våra försäkringar Standard och Premium ersätter nödvändig behandling inklusive kejsarsnitt om det skulle uppstå komplikationer i samband med ditt djurs första dräktighet. Detta skydd ingår inte i försäkringen Bas. Vi ersätter inte kostnader som...
  Läs mer

Har du fler frågor?