Tävlingsvillkor sociala medier ManyPets

9 okt. 2022 - 1 min read

Här hittar du våra allmänna villkor och regler för ManyPets Sveriges tävlingar på sociala medier. Genom att delta i en tävling godkänner du våra tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna regler för tävlingar som görs på sociala medier:

 • Tävlingar arrangeras och administreras av ManyPets.

 • Tävlingar är inte sponsrade, organiserade eller administrerade av Meta.

 • Vid deltagande i tävlingar bekräftar du att du äger rättighet till det tävlande bidraget, och att du överlåter upphovsrätten avseende bidraget till ManyPets. Detta innebär bland annat att ManyPets får använda bidraget på valfritt sätt inom Manypets verksamhet i enlighet med svensk lag och god sed.

 • Genom att delta i en tävling accepterar du att vi kan komma att publicera ditt namn samt bidrag på samtliga ManyPets kanaler.

 • Kravet för att delta i tävlingar är; att du har en Facebook/Instagram-profil som är i enlighet med Facebooks policys/Instagrams policy, att du har fyllt 18 år samt folkbokförd i Sverige. 

 • Tävlingsinstruktioner för den specifika tävlingen anges på inlägget på den plattform där tävlingen hålls.

 • ManyPets reserverar sig rätten att radera kommentarer och bidrag som kan anses som stötande, olämpliga eller som strider mot svensk lag.

 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag som strider mot någon av tävlingsreglerna eller om de strider mot Facebooks allmänna policy/Instagrams allmänna policy.

 • Vinnare till en tävling utses av en jury på ManyPets, och kan komma att presenteras på våra olika sociala plattformar. Juryns beslut går inte att överklaga, alla kommentarer rörande synpunkter på juryns beslut kan komma att raderas.

 • Vinnare till en tävling kommer meddelas enligt vad som angivits i tävlingsinlägget och har sedan 7 dagar på sig att svara. Om ManyPets inte mottagit och bekräftat mottagande av svar från vinnare äger ManyPets rätt att antingen utse en ny vinnare eller avsluta tävlingen utan vinnare.

 • Priser kan ej bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Priset är personligt och kan inte överlåtas till en annan person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 • Genom att delta i en tävling samtycker du att varken ManyPets, Meta eller våra samarbetspartners hålls ansvariga för eventuella skador inkluderat, men inte begränsat till, eventuella skador som uppstår vid felanvändning av priset. Detta gäller även för advokatarvoden och kostnader som är kopplat till felanvändande av priset eller felaktigt deltagandet i tävlingen.

 • ManyPets och andra parter i tävlingar ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingar, samt reserverar sig rätten att ändra eller avsluta tävlingar före slutdatumet om omständigheter kräver detta.