Klagomålshantering

Om du inte är riktigt nöjd

Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska bli nöjd. Om du vill lämna ett klagomål gällande din försäkring eller hur vi har bedömt en skada kommer ditt ärende alltid att behandlas effektivt och omsorgsfullt.

Hör av dig till oss

Om du inte är nöjd med vår service, hanteringen av ditt ärende eller bemötandet du fick vill vi gärna att du berättar det för oss. Kontakta i första hand vår Kundservice på 041-088 02 02 eller mejla till djursupport@manypets.com.

Är du missnöjd med vår bedömning av ditt skadeärende har du möjlighet att få ditt ärende omprövat. Kontakta då vår Skadeavdelning på 010-410 70 34 så hjälper vi dig.

Klagomål

Om du vill lämna ett klagomål till oss kan du välja att göra det muntligt via telefon eller skriva till oss. Vi kommer att påbörja hanteringen av ditt ärende så snart vi tagit del av det. Inom 14 dagar kommer du att få återkoppling av en av våra handläggare eller av närmast ansvarig chef.

Det går också bra att skicka brev via vanlig post om du föredrar det, men det tar naturligtvis lite längre tid. Skriv då till:

Klagomålsansvarig, ManyPets Filial
c/o IOFFICE
Vasagatan 10, 4tr
111 20 Stockholm

Operativ klagomålsansvarig för ManyPets i Sverige är Catharina Gehrke, catharina.gehrke@manypets.com.

Om du inte är nöjd med vår hantering kan du dessutom vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN ger rekommendationer om hur tvister kan lösas utan kostnad. Du når dem på Box 174, 101 23 Stockholm, Tel: 08–508 860 00, www.arn.se.

Du kan även få vägledning hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt genom den kommunala konsumentvägledningen.