ManyPets villkor och försäkringshandlingar

Vi har tagit bort allt krångligt försäkringsspråk från våra villkor så att din försäkring blir enklare för dig att läsa, navigera i och förstå. Här hittar du alla ManyPets försäkringshandlingar och eventuella uppdateringar i villkoren.

Förköpsinformation

Förköpsinformationen ger dig en överskådlig bild av vad våra olika försäkringar täcker och inte täcker. Här hittar du även kort information om hur, var och när försäkringen gäller. 

Villkor

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter och hjälper dig om något skulle hända. Det är villkoret som är ditt avtal med oss.

Försäkringsvillkor för försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum 2023-01-01 eller senare:

Villkorsförändringar 2023-01-01

Vi har genomfört ett antal förändringar i villkoret som gäller från 2023-01-01. Här kan du läsa om de viktigaste ändringarna och var i avtalet du hittar dem.

Siffran inom parentes visar var i villkoret du hittar ändringen. I samband med tecknande eller förnyelse, läs igenom villkoren i sin helhet för att vara säker på vad din försäkring täcker.

Vi har :

  • förtydligat att kostnader för ordinerat foder endast gäller för medicinskt foder, (5.1).

  • tydliggjort att vi endast täcker rehabilitering som följer av en skada eller sjukdom som vi ersatt. Vi har också infört ett tak så försäkringen täcker max 6 månaders rehabilitering, (5.1).

  • gjort det tydligare att du som djurägare måste följa djurskyddslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter som syftar till att förebygga sjukdomar och skador på djur, (3. Säkerhetsföreskrifter).

  • fört in att vi behöver få in ett veterinärintyg om du importerat ditt djur utanför Norden, (3 Importerade djur).

  • infört väntetid för dräktiga djur, (5.1).

Försäkringsvillkor för försäkringar med startdatum eller förnyelsedatum till och med 2022-12-31:

Produktfaktablad (IPID)

Produktfaktabladet beskriver försäkringen mycket kortfattat. I Sverige följer produktfaktabladen alltid samma standardformat så att du enkelt kan jämföra djurförsäkringar mellan flera olika försäkringsbolag.

Produktfaktablad för försäkringar med startdatum efter 2023-01-01:

Produktfaktablad för försäkringar med startdatum till och med 2022-12-31:

Ändringar i villkoren när ditt djur blir äldre

Med ManyPets djurförsäkring får du full ersättning under hela ditt djurs liv. Vi sänker alltså inte ditt veterinärvårdsbelopp i takt med att djuret blir äldre. Du behöver däremot veta att när ditt husdjur fyller 9 respektive 10 år kan självriskbeloppen och livförsäkringen påverkas. Här ser du vilka ändringar som införs när ditt djur blir äldre:

  • Självrisk: I samband med förnyelse efter att ditt husdjur fyller 9 år kommer den rörliga självrisken automatiskt att ändras till 25 %. Om du tidigare valt 0 kr i fast självrisk kommer den att sättas till 1 500 kr. I takt med att djuret blir äldre ökar risken för skador och sjukdomar. Därför höjer vi självrisken något för att kunna hålla nere din års- eller månadspremie.

  • Livförsäkring: Du kan teckna livförsäkring för ditt djur fram till att det fyller 9 år. Om du valt livförsäkring kommer den automatiskt att upphöra vid förnyelsen om något av dina djur fyllt 10 år innan förnyelsedatumet infaller.