Algblomning och algförgiftning hos hund

11 aug. 2022 - 3 min read

Ser det plötsligt ut som att någon har hällt grön färg i vattnet där du och din hund badar? Då är det bäst att skippa doppet eftersom det med stor sannolikhet pågår algblomning under vattenytan – ett fenomen som kan skada både dig och din hund.

Algblomning sker främst under juli till augusti, men kan även uppkomma tidigare än så om det har varit varmare temperaturer. Blågröna alger är det vanliga namnet på cyanobakterier – mikroskopiska organismer som finns naturligt i alla typer av vatten – färskt, salt och bräckt. Cyanobakterier producerar ett av de mest kraftfulla gifterna i naturen och kan göra hundar mycket sjuka om de dricker eller badar i förorenat vatten.

Det finns för närvarande inget känt motgift mot blågröna alger, så det är extra viktigt att tänka förebyggande. I den här artikeln har vi samlat några tips som gör det enklare för dig att veta om, när och var om det finns risk för algblomning och hur de kan påverka din hund.

Vad är blågröna alger?

Blågröna alger är det vanliga namnet på cyanobakterier – mikroskopiska organismer som finns naturligt i alla typer av vatten – färskt, salt och bräckt.

Cyanobakterier producerar ett av de mest kraftfulla gifterna i naturen och kan göra hundar mycket sjuka om de utsätts för det genom att dricka eller bada i förorenat vatten. Det är inte alla cyanobakterier som är giftiga, men det är omöjligt att avgöra om en blomning är farlig eller inte bara genom att titta på den.

Dessa bakterier förökar sig genom fotosyntes. De ökar i antal under de varma månaderna när det är gott om solsken, men de kan också uppstå vid andra tillfällen på året på grund av överskott av näringsämnen i vattnet.

När de koncentreras i vattnet bildas en algblomning. Det är då de blågröna algerna är i sin giftiga form.

När du ska se upp för algblomning

Algblomningar inträffar oftast på senvåren, sommaren och under tidig höst när det råder gynnsamma villkor för algerna. Soligt väder, hög vattentemperatur och överflöd på näringsämnena kväve och fosfor gynnar blomningarna.

Algblomning förekommer oftast i stillastående vatten, som insjöar och dammar och i långsamflytande åar och nära stränder. Du kan normalt sett se när en vattensamling har påverkats av en algblomning eftersom en skummig ärtsoppsliknande massa bildas på ytan. Det kan också se ut som om någon har spillt grön färg i vattnet. Färgen är oftast grön men kan också vara blåaktig, gul, brun eller röd.

Toxinerna (gifterna) kan dock kvarstå i vattnet ett tag efter en blomning, vilket innebär att frånvaro av synliga tecken på vattnet inte garanterar att det är säkert. Håll alltid din hund kopplad vid misstänkt algblomning.

Här kan du se aktuell information om algblomning i Sverige

SMHIs hemsida kan du se satellitbilder som visar om eventuell ansamling eller risk för ansamling finns. Observera att det inte är någon garanti för att det är fritt fram att bada för hunden även om satellitbilderna inte visar några ansamlingar.

Algförgiftning hos hund

Giftiga blågröna alger kan orsaka hjärtproblem, leverproblem och neurologiska problem hos hundar. Exponering är ofta dödlig och därför måste du omedelbart söka hjälp hos veterinär om din hund visar tecken på att vara sjuk efter att den har varit i kontakt med eventuellt kontaminerat vatten.

Hundar kan bli sjuka efter att ha druckit av eller badat i förorenat vatten, så undvik platser där algblomningar har rapporterats. Ta det säkra före det osäkra och skippa badet om du känner dig osäker.

Symtom på algförgiftning hos hundar:

  • kräkningar, diarré

  • magsmärtor

  • hudutslag

  • andningssvårigheter

  • kramper, muskelspasmer

  • desorientering

  • dreglande

  • svaghet, förlamning

  • kollaps, medvetslöshet

  • missfärgning av tandköttet och ögonvitorna

Om du misstänker att din hund har utsatts för blågröna alger ska du omedelbart kontakta veterinär.

Det finns inget motgift mot blågröna alger, så tidig veterinärbehandling är nödvändig för bästa chans till framgång.