Ny lag för katter 2023: Krav på ID-märkning och registrering hos Jordbruksverket

4 jan. 2023 - 5 min read
Cat peering over edge

Från och med den 1 januari 2023 ska alla katter födda efter 2008 vara ID-märkta (antingen genom chip som förs in under huden eller genom örontatuering) samt registreras i Jordbruksverkets kattregister. Är du kattägare och funderar över den nya lagen, hur den fungerar och hur du registrerar din katt? Här hittar du allt du behöver veta.

Gäller den nya kravet på ID-märkning och registrering för alla katter i Sverige?

Nej, kravet på att ID-märka och registrera katter hos Jordbruksverket gäller inte katter födda före den 1 januari 2008. Däremot får du gärna registrera din katt hos Jordbruksverket om du redan har ID-märkt din katt trots att det inte är ett krav.

cat_ins

Varför gäller inte den nya lagen om ID-märkning och registrering hos Jordbruksverket alla katter?

Katter som är födda före 1 januari 2008 är undantagna från lagen eftersom man har velat bespara äldre katter det ingrepp som det innebär att bli ID‑märkt. Trots att det inte är ett krav för katter födda före den 1 januari 2008 kan du registrera dem i Jordbruksverkets kattregister om du vill. 

Cat wrapped in green blanket

Hur ID-märker jag min katt?

För att det ska gå att identifiera just din katt ska du ID-märka den. Du kan ID-märka din katt antingen genom en tatuering i örat eller genom att chip som förs in under huden. Detta kan du göra hos veterinären, samt hos en godkänd ID-märkare (som då får märka katten med chip).

ID-märkning med chip:

Märkning med ett chip är den vanligaste ID-märkningsmetoden. Mikrochipet injiceras med en nål under huden mellan skulderbladen. Katten behöver inte få lugnande medel för detta. ID-chip kan utföras på katter från sex veckors ålder. Fördelar med ID-chip är att det går snabbt och enkelt att genomföra en chipmärkning på katten i vaket tillstånd. Chipet finns under huden på katten hela livet. Nackdelen är att det inte går att se på en katt att den är märkt samt att det behövs en chipläsare för att läsa av ID-numret. 

ID-märkning med tatuering:

Märkningen görs vanligen i vänster öra. För att ID-märkas med tång (tatueras) måste katten ha fått lugnande läkemedel. Katter märks med en kombination av bokstäver och siffror som oftast bestående av 4–5 tecken. Fördelen med en tatuering i örat är att det är lätt  att se ID-numret, dvs. inget speciellt verktyg behövs. Nackdelen är att tatueringen kan blekna med tiden och kan bli svår att läsa med tiden. 

Russian Blue

Vad kostar det att ID-märka min katt?

Priset för att ID-märka en katt varierar dels beroende på var i landet du befinner dig samt vilken metod du väljer. Exempelvis kan det kosta från 300 kr och uppåt att ID-märka sin katt.

Cat with a cone

Vad kostar det att registrera min katt hos Jordbruksverket?

Att registrera din katt digitalt (med hjälp av BankID) kostar 40 kr (det kommer att kosta motsvarande summa för att registrera ett ägarbyte). Om du istället registrerar katten genom att skicka in en blankett kostar det 100 kronor och du betalar med faktura.

Hur vet jag om min katt är ID-märkt?

Om du är osäker på om din katt är ID-märkt eller om du inte har kvar chipnumret kan du exempelvis låta en veterinär läsa av chippet med en chipavläsare. Du kan också hitta ett befintligt ID‑nummer i din kattförsäkring eller i något av de frivilliga kattregistren om katten är registrerad där (exempelvis DjurID eller hos SVERAK).

Är din katt redan ID-märkt kan du behöva uppdatera märkningen ifall chippet blivit oläsligt eller tatueringen har suddats ut.

old red cat

Min katt har dubbla ID-chip, vad gör jag?

Om din katt har dubbla chip ska du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst för att få hjälp med registreringen av din katt. Du kan nå deras kundtjänst via: 0771-223 223

Burmese

Varför har man tagit fram denna nya lag för katter?

Lagen tydliggör kattägares ansvar och höjer kattens status. När katter är id-märkta och registrerade blir det lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare. Det blir dessutom lättare att identifiera vilka katter som saknar ett hem och behöver tas omhand.

När kan jag ID-märka min kattunge?

Kattungar ska märkas senast vid 4 månaders ålder.⁠

Drawing of a cat looking out of a window at another cat in a tree

Hur registrerar jag min katt hos Jordbruksverket?

För att registrera din katt i Jordbruksverkets kattregister måste den först och främst vara ID-märkt. Detta görs antingen via ett chip under huden eller genom en örontatuering. När detta är gjort kan du antingen registrera din katt digitalt (via BankID) eller genom en fysisk blankett.

Hur registrerar jag min katt hos Jordbruksverket digitalt med BankID?

Följ nedan guide för att registrera din katt i Jordbruksverkets kattregister digitalt via BankID:

  1. Gå in på Jordruksverkets hemsida

  2. Legitimera dig med BankID

  3. Klicka på “Registrera ny katt”

  4. Där fyller du i: Kattens namn, chipnummer eller tatueringsnummer, vilken ras katten är, dess födelsedatum (eller uppskattningen av det), kattens färg samt kännetecken som förenklar identifieringen av katten

  5. Ange ID-märkarens namn (t ex veterinärkliniken du gjort ID-märkningen på) och eventuellt telefonnummer (det går bra att ange att man inte vet vem som gjort detta)

  6. Du som är inloggad med BankID blir registrerad som kattens ägare och adressen hämtas automatiskt från folkbokföringen

  7. Du kan välja om din/dina katter och kontaktuppgifter ska visas i kattregistret (så att du kan nås om din katt skulle försvinna)

  8. Därefter går du vidare till betalning (kostar 40 kr)

  9. Klart!

Woman with cat looking at laptop

Hur registrerar jag min katt hos Jordbruksverkets kattregister via en fysisk blankett och vad kostar det?

Om du istället registrerar katten genom att skicka in en blankett kostar det 100 kronor och du betalar med faktura. Du kan ladda ner blanketten här.

Min katt är redan registrerad i andra register (exempelvis SVERAK/SKK/DjurID) måste jag registrera katten hos Jordbruksverket ändå?

Ja, du behöver registrera din katt hos Jordbruksverkets kattregister oavsett var katten varit registrerad tidigare. 

SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKK (Svenska Kennelklubben) är organisationer som har fört frivilliga register för katter. Jordbruksverkets nya kattregister är därmed inte samma sak som dessa register. 

Även om du har varit en ansvarsfull kattägare och redan har registrerat din katt i ett frivilligt register behöver du registrera den igen hos Jordbruksverket. Det kommer inte ske en överföring från tidigare registrerade katter till Jordbruksverkets kattregister.

A kitten and being held by its owner in a studio backdrop

Jag vet inte hur gammal min katt är, hur ska jag ange ålder i Jordbruksverkets kattregister?

Om du inte vet exakt när din katt är född får du göra en egen ungefärlig uppskattning. Det går bra att ta hjälp av exempelvis en veterinär att åldersbedöma katten.

Vad händer om jag struntar i att registrera min katt hos Jordbruksverkets kattregister?

Om du struntar i att ID-märka och registrera din katt kan du få betala vite. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har ansvar för att lagen om märkning och registrering av katter efterlevs. Det är också Länsstyrelsen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Det handlar dock i första hand om att informera din som kattägare att ID-märka och registrera din katt i Jordbruksverkets register. 

En viktig poäng med lagen är att det ska bli lättare att återförena en upphittad katt med sin ägare. Om din katt är omärkt och oregistrerad kan det bli svårare att återförena den med dig om den försvinner.

two kittens with blue eyes behind metal square gate at shelter

Om jag ID-märker och registrerar min katt hos Jordbruksverket och min katt springer bort, vad händer då? 

Tack vare att du har ID-märkt samt registrerat din katt blir det mycket lättare för din katt att återförenas med dig. Detta tack vare att katten är identifierbar samt att du har registrerat dina kontaktuppgifter i Jordbruksverkets kattregister så att du kan bli kontaktad!

Måste jag meddela Jordbruksverket om min katt avlider?

Om din katt avlidit eller om förhållandena ändras på annat sätt ska du logga in och ändra uppgifterna i kattregistret så snart som möjligt. Detsamma gäller om du byter telefonnummer eller byter namn på din katt.

A cat waving whilst a dog hides its face

Försäkring på dina villkor

Inkludering, mångfald och djurglädje är våra hjärtefrågor. Vi försäkrar alla hundar och katter, oavsett ålder, ras eller ursprung.

A cat waving whilst a dog hides its face