Högst rankade hundförsäkringen 2022

5 sep. 2022 - 5 min read
A dog sitting on a couch cuddling a human.

ManyPets har Sveriges högst rankade hundförsäkring 2022 enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå. För tredje året i rad toppar vår försäkring Premium Konsumenternas oberoende jämförelse av hundförsäkringar med högsta poäng i nästintill alla kategorier - tätt följd av vår försäkring Standard på andra plats.Se hela jämförelsen på konsumenternas.se eller läs vidare för att se hur våra två topprankade hundförsäkringar utvärderades i kategorierna veterinärvård, självrisk, livförsäkring och begränsningar.

Så fungerar jämförelsen

Konsumenternas Försäkringsbyrå (Konsumenternas) ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning inom olika försäkringsområden, däribland köp av hundförsäkring.

Varje år gör Konsumenternas en objektiv jämförelse av innehållet i hundförsäkringar från några av de mest populära försäkringsbolagen i Sverige för att ge hundägare en enklare överblick över de bästa hundförsäkringarna att välja mellan 2022.

Du som är hundägare eller funderar på att skaffa hund kan ta hjälp av deras expertis när du ska jämföra och välja hundförsäkring.

Hur bedöms hundförsäkringarna?Konsumenternas expertpanel bedömer varje enskild hundförsäkring utifrån fyra avgörande kategorier:

  • Veterinärvård

  • Självrisk

  • Livförsäkring

  • Begränsningar

För varje kategori poängsätts försäkringarna mellan 0 till 5, där 0 är mindre bra och 5 det allra bästa.

Eftersom veterinärvården är det mest centrala i en hundförsäkring har Konsumenternas låtit veterinärvårdsdelen utgöra 40% av totalbetyget. Självrisk, livförsäkring och begränsningar väger 20% vardera. Försäkringen med det högsta genomsnittliga betyget rankas högst upp, följd av den näst bästa och så vidare.

ManyPets toppar listan 2022

Med ett genomsnittspoäng på 4.7 av 5 möjliga toppar ManyPets hundförsäkring Premium Konsumenternas jämförelse av de bästa hundförsäkringarna 2022.

På andraplatsen hamnar ManyPets försäkring Standard med en poäng på 4.5 poäng. Försäkringsbolaget Moderna Djurförsäkringars mest omfattande försäkring Trippel, som tidigare år fått högsta poäng, hamnar nu på en tredje plats.

  1. ManyPets Premium (140 000 kr veterinärvård) - 4,7 poäng

  2. ManyPets Standard (60 000 kr veterinärvård) - 4,5 poäng

  3. Moderna Djurförsäkringar Trippel (120 000 kr) - 4,3 poäng

ManyPets vision är att skapa och erbjuda bättre försäkringar till våra kunder oavsett vilka förutsättningar eller behov de har. Att våra hundförsäkringar går direkt in på första och andra plats på Konsumenternas lista, knappt ett år efter att vi lanserat i Sverige, är ett glädjande bevis på att vi är på rätt väg.

Men vad är det som skiljer ManyPets hundförsäkring från andra försäkringar? Jo, våra försäkringar är utformade efter vad djurägare själva sagt att de vill ha och behöver. Utöver det som brukar ingå i en vanlig hundförsäkring kommer ManyPets hundförsäkring med en rad unika förmåner som exempelvis:

  • Lika villkor för alla hundraser

  • Veterinärvård och tandskydd upp till 140 000 kr

  • Fast självrisk från 0 kronor

Här har vi listat några fler fördelar och hur Konsumenternas Försäkringsbyrå utvärderade våra bäst rankade hundförsäkringar i varje kategori.

1. Veterinärvård

Hundförsäkring PremiumPoäng: 5 / 5

Premium har en av marknadens högsta ersättningar för veterinärvårdskostnader - 140 000 kr - vilket är en bidragande faktor till att Premium får högsta betyg i kategorin veterinärvård. Veterinärvårdsbeloppet är dessutom detsamma hela livet ut vilket innebär att veterinärvårdsbeloppet inte sänks när hunden blir äldre.Veterinärvården i Premium är också mycket omfattande jämfört med andra hundförsäkringar. I Premium ingår ersättning för medicin, tandvård vid tandskada och tandsjukdom, MR- och CT-röntgen och scintigrafiundersökning upp till veterinärvårdsbeloppet. Rehabilitering ingår upp till 14 000 kr per år. Ett plus i kanten är ordinerat foder som ersätts till ett begränsat belopp.

Hundförsäkring StandardPoäng: 4,6 / 5Omfattningen i vår Standard-försäkring är densamma som i Premium. Det enda som skiljer de två försäkringarna åt är ersättningsbeloppen. I Standard ersätts veterinärvård upp till 60 000 kr. Medicin och tandvård ingår utan kostnadsbegränsning och rehabilitering ersätts upp till 6 000 kr. Precis som Premium ersätter även denna försäkring ordinerat foder och beteenderubbningar.

2. Självrisk

Hundförsäkring PremiumPoäng: 5 / 5Hundförsäkring StandardPoäng: 5 / 5

I denna kategori får både Premium och Standard full pott. Anledningen är framförallt den låga självrisknivån från 0 kronor. ManyPets är det enda bolaget som erbjuder en fast självrisk från 0 kronor för djur under 9 år, vilket innebär att du som hundägare kan välja bort den fasta självrisken helt och hållet. Det går även att välja 1 500 kr och 3 500 kr i fast självrisk.

Utöver en låg självrisk gäller den fasta självrisken under ett helt försäkringsår. Det innebär att du (som högst) endast behöver betala en fast självrisk per försäkringsår jämfört med de flesta andra försäkringsbolagen som har en självriskperiod på ca 125 - 180 dagar. Eftersom en lång självriskperiod ofta innebär färre utgifter för dig som hundägare poängsätts försäkringar med längre självriskperiod högre.

3. Begränsningar

Vad menas med begränsningar?En hundförsäkring innehåller ofta begränsningar i villkoren. Vissa är kostnadsrelaterade såsom en gradvis sänkning av ersättningsbeloppet när hunden blir äldre eller specifika maxbelopp för exempelvis medicin eller röntgen. Andra begränsningar är rasrelaterade vilket i stora drag innebär att vissa behandlingar inte ersätts för somliga hundraser.

Enligt Konsumenterna har de lagt fokus på de begränsningar som är särskilt kostsamma för en konsument, såsom MR- och CT-röntgen, medicin och karenstiden.Hundförsäkring PremiumPoäng: 3,9 / 5Hundförsäkring StandardPoäng: 3,7 / 5

Hos ManyPets behöver du inte oroa dig över att någon behandling ska vara undantagen för just din hundras. Varken Standard eller Premium har några rasrelaterade begränsningar utan lika villkor gäller för alla raser. Det betyder att mindre hundraser som exempelvis fransk bulldogg, pomeranian eller chihuahua får samma omfattande skydd som en labrador retriever, schäfer eller jämthund.

Vi gör heller inga minskningar av ersättningsbelopp i takt med att din hund blir äldre. Hos oss får du alltid full veterinärvårdsersättning livet ut, oavsett vilken försäkring du tecknar. Medicin, MR- och CT-röntgen ersätts upp till veterinärvårdsbeloppet.

Jämfört med många andra bolag i jämförelsen har ManyPets en kortare karenstid för sjukdom på 14 dagar. Om du byter från ett annat bolag till ManyPets utan glapp slipper du dessutom karenstiden och får fullt skydd från dag ett.

4. Livförsäkring

Hundförsäkring PremiumPoäng: 4,5 / 5Hundförsäkring StandardPoäng: 4,5 / 5

I Premium ingår en livförsäkring som gäller fram till att hunden fyller 9 år. Ersättning lämnas med hundens marknadsvärde, dock till ett maxbelopp på högst 70 000 kr. Utöver omhändertagande (kremering och/eller begravning) ingår även ersättning för annonsering och hittelön om din hund springer bort.

I Standard kan livförsäkringen tecknas som ett tillägg från att hunden är 4 veckor gammal fram till att hunden fyllt 9 år då livförsäkringen upphör. Maxbelopp 10 000 kr.

Vilket betyg ger kunderna ManyPets?

Vår vision är att förbättra djurförsäkring för djurägare. Att knappt ett år efter lanseringen i Sverige få ett så fint betyg för våra hundförsäkringar är ett tydligt bevis på att vi är på rätt spår. Försäkringarna är skapade utifrån djurägarnas feedback och vi är otroligt glada över att kvaliteten inte bara uppskattas av våra kunder, utan nu även bekräftas av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Se vad våra kunder säger om oss och våra försäkringar här.

Lär dig mer om djurförsäkring: