Sök

Ersätter ni kostnader för alternativmedicinsk behandling och rehabilitering?

ManyPets
Senast uppdaterad för 8 månader sedan - 1 minut läst
Våra försäkringar Standard och Premium ersätter vattentrask och simning, akupunktur, fysioterapi, osteopati och laserbehandling. Detta ingår inte i försäkringen Bas.
Vi kan ersätta kostnader för rehabilitering om veterinären rekommenderat det som behandling för en ersättningsbar sjukdom eller skada. Vi lämnar ersättning för max 6 månaders sammanhängande rehabilitering per skada. Rehabilitering i förebyggande syfte ersätts inte.
För mer information och ersättningsnivåer, se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Har du fler frågor?