Sök

Ersätter ni kostnader för cellgiftsbehandling och strålbehandling?

ManyPets
Senast uppdaterad för 7 månader sedan - 1 minut läst

Våra försäkringar Standard och Premium ersätter både cellgifts- och strålbehandling  Detta täcks inte i försäkringen Bas.  

För mer information se avsnitt 5 i dina försäkringsvillkor.

Har du fler frågor?