De 10 vanligaste hälsoproblemen hos katter

4 jan. 2022 - 11 min read

Katter är exceptionellt bra på att dölja sina symtom när de är sjuka eller skadade. Detta gynnar vilda kattdjur ute i naturen, men för oss kattägare blir det svårt att ge våra katter den hjälp de behöver när vi knappt kan upptäcka vad som är fel.

Att veta vad man ska leta efter är därför en bra start. I den här guiden tar vi en titt på de tio vanligaste hälsoproblemen hos katter med orsaker och symtom, behandlingsalternativ och vilka raser som löper störst risk.

Slutligen tar vi upp några tips om hur du kan sänka kostnaderna för veterinärvård för din katt och hjälpa till att förhindra att hälsoproblem överhuvudtaget uppstår.

1. Sjukdomar i de nedre urinvägarna

FLUTD (feline lower urinary tract disorder), eller sjukdomar i de nedre urinvägarna hos katter, är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som samtliga orsakar liknande symtom. Idiopatisk cystit (FIC) är den vanligaste, men urinvägsinfektioner, urinstenar och andra tillstånd faller också in under beteckningen FLUTD.

Vad orsakar sjukdomar i de nedre urinvägarna hos katter?

Idiopatisk cystit har inte en enda orsak utan verkar utvecklas när flera riskfaktorer kombineras. Dessa omfattar stress, övervikt, att äta mestadels torr mat och att leva sitt liv endast inomhus. Bakteriella urinvägsinfektioner diagnostiseras oftare hos äldre katter. Urinstenar kan utvecklas av en mängd olika skäl.

Vilka är symtomen vid sjukdomar i de nedre urinvägarna hos katter?

Oavsett bakomliggande orsak har katter med FLUTD vanligtvis följande symtom:

·       ansträngande att urinera

·       små mängder urin kommer ofta

·       smärtsamt att urinera och efterföljande slickande

·       urinerande utanför lådan

·       missfärgad urin.

En hankatt kan bli ”blockerad” och inte kunna urinera alls, vilket måste behandlas som en nödsituation. Om din hankatt inte kan urinera måste du omedelbart ta den till veterinären.

Hur behandlas sjukdomar i de nedre urinvägarna?

Behandlingsalternativen bör riktas mot den specifika diagnosen. Mot idiopatisk cystit kan din veterinär rekommendera

·       stressavlastning

·       viktminskning

·       en kost på endast konserverad mat

·       extra vattenintag.

Urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika. Förekomst av vissa typer av blåsstenar kan lösas med läkemedel eller en förändring i kosten, medan andra måste tas bort kirurgiskt.

Vilka raser är mest drabbade?

Rasen spelar inte så stor roll i de flesta fall av FLUTD. Men enstudiefann att tonkines, burma, devon rex, himalayakatt, perser och siames löper högre risk än genomsnittet att drabbas av kalciumoxalatstenar i urinvägarna.

2. Tandinfektioner

Katter lever vanligtvis i harmoni med de bakterier som finns naturligt i deras munnar, men flera hälsoproblem kan ge bakterierna en fördel över kattens immunförsvar. Vad blir resultatet? En tandinfektion.

Vad orsakar tandinfektioner hos katter?

Utan en god tandvård kommer bakteriemättad tandsten oundvikligen att byggas upp på kattens tänder, vilket resulterar i gingivit och så småningom parodontit (tandlossning). Trasiga tänder och den tandnedbrytande sjukdomen tandresorption kan också leda till (eller se ut som) tandinfektioner hos katter.

Vilka är symtomen vid tandinfektioner hos katter?

Katter med tandinfektioner har ont. De kanske inte vill tugga torr mat, så de kanske spottar ut hårda bitar från maten. Andra symtom på tandinfektioner hos katter kan vara dålig andedräkt, skallrande tänder, missfärgade tänder, rött tandkött och svullna områden som avger var.

Hur behandlas tandinfektioner?

En professionell tandrengöring är nödvändig när man ska ta bort tandsten och behandla gingivit. Allvarligt skadade tänder kan dessutom behöva tas bort. För att din katts mun ska få vara frisk mellan omgångar med professionell tandrengöring ska du borsta kattens tänder dagligen med en mjuk tandborste och en tandkräm avsedd för katter

Vilka raser är mest drabbade?

Katter med korta nosar (brakycefala raser), som himalayakatt, perser och burma, har en benägenhet att utveckla tandsten och gingivit snabbare än andra katter eftersom deras tänder inte sitter jämnt placerade som hos andra katter.

3. Matsmältningsproblem

Matsmältningsstörningar hos katter är ganska vanliga och varierar i svårighetsgrad från någon enstaka hårboll till potentiellt dödliga sjukdomar som gastrointestinalt lymfom (en typ av cancer). Veterinärer delar vanligtvis upp matsmältningsstörningar i två kategorier: akuta (symtomen visar sig snabbt) eller kroniska (symtomen utvecklar sig gradvis och kan ha varit närvarande under en relativt lång tid).

Vad orsakar matsmältningsproblem hos katter?

Vanliga orsaker till akuta matsmältningsstörningar hos katter är

·       bakterie- och virusinfektioner

·       tarmparasiter

·       vissa typer av förgiftningar

·       läkemedelsreaktioner

·       intag av något svårsmält.

Mer kroniska matsmältningsproblem omfattar bland annat matallergi och överkänslighet, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), inflammation i bukspottkörteln och cancer. Hälsoproblem som uppstår utanför mag-tarmkanalen, som njur- eller leversjukdom, kan också leda till magbesvär hos katter.

Vilka är symtomen vid matsmältningsproblem hos katter?

Kräkningar, diarré och dålig aptit är de vanligaste kliniska tecknen på matsmältningsstörningar hos katter. Viktminskning, apati, förstoppning och andra symtom är också möjliga.

Hur behandlas matsmältningsproblem hos katter?

Behandlingen varierar beroende på vilken typ av matsmältningsstörning katten har. När det är möjligt bör behandlingen riktas mot den bakomliggande orsaken, men symtomatisk och stödjande vård, som vätsketerapi, kompletterande foder eller läkemedel för att hantera kräkningar och diarré, kan också vara nödvändigt.

Vilka raser är mest drabbade?

Alla katter kan utveckla matsmältningsproblem, men det förekommer mycket hos äldre katter. Vissa studier pekar på att inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) kan vara vanligare hos renrasiga katter, och särskilt siameser har en förhöjd risk för vissa typer av tarmcancer.

4. Njursjukdom

Njurarna utför ett mycket viktigt arbete när det filtrerar bort avfallsprodukter ur blodet och förhindrar förlust av för mycket vätska i urinen. När njurarna snabbt förlorar sin förmåga att utföra dessa funktioner diagnostiseras katter med akut njursjukdom. Kronisk njursjukdom uppstår när njurproblemen utvecklas gradvis.

Vad orsakar njursjukdom hos katter?

Det finns många orsaker till akut njursjukdom hos katter, till exempel

·       infektion

·       exponering för vissa typer av gifter (som frostskyddsmedel, vissa läkemedel och liljor)

·       trauma

·       njurcancer

·       anatomiska avvikelser

·       blockering av urinvägarna

·       återkommande lågt blodtryck.

Vilken som helst av dessa faktorer kan spela en roll vid utvecklingen av kronisk njursjukdom, men oftast går det inte att identifiera en specifik orsak.

Vilka är symtomen vid njursjukdom hos katter?

Katter med njursjukdom har en tendens att dricka och urinera mer än normalt. Med tiden kan de dock sluta producera urin helt. Andra symtom kan vara dålig aptit, viktminskning, kräkningar, ett sjaskigt utseende och diarré eller förstoppning.

Hur behandlas njursjukdom?

Det kan finnas en specifik behandling (antibiotika vid en njurinfektion, till exempel) om det går att fastställa en orsak till akut njursjukdom. Men kronisk njursjukdom kan ofta bara behandlas med symtomatisk och stödjande vård, som vätsketerapi, specialkost, läkemedel och kosttillskott, som åtgärdar problem som höga fosfornivåer i blodet eller kräkningar.

Vilka raser är mest drabbade?

Katter av alla raser och åldrar kan utveckla akut njursjukdom, men kronisk njursjukdom är särskilt vanligt hos äldre katter och vissa raser. Enligt International Renal Interest Society har möjligen perser, abessinier, siames, ragdoll, burma, russian blue och maine coon högre risk än genomsnittet för kronisk njursjukdom.

5. Hypertyreos

Sköldkörteln producerar hormoner som hjälper till att ställa in ämnesomsättningen. Vid hypertyreos överproducerar sköldkörteln sköldkörtelhormon, vilket leder till en förhöjd ämnesomsättning.

Vad orsakar hypertyreos hos katter?

De flesta fall av hypertyreos hos katter orsakas av en godartad tumör i sköldkörteln. Orsakerna till att tumören bildas är oklara, men kan ha att göra med problematiska näringsnivåer i en katts kost eller exponering för kemikalier som påverkar sköldkörteln.

Vilka är symtomen vid hypertyreos hos katter?

Katter med hypertyreos går ofta ner i vikt trots att de har en glupande aptit. De kan också dricka och urinera mer än normalt, bli hyperaktiva, utveckla kräkningar eller diarré och få ett sjaskigt utseende. Hypertyreos kan leda till hjärtsjukdom, högt blodtryck och njursjukdom.

Hur behandlas hypertyreos?

Det finns fyra behandlingsalternativ för hypertyreos hos katter:

·       medicinsk behandling med läkemedel som minskar produktionen av sköldkörtelhormon

·       kirurgi för att ta bort abnormal sköldkörtelvävnad

·       behandling med radioaktivt jod för att döda abnormal sköldkörtelvävnad

·       behandling via kost med foder med låg halt av jod (jod är nödvändigt för produktionen av sköldkörtelhormon).

Prata med din veterinär om vilket alternativ som skulle passa bäst baserat på detaljerna i din katts specifika fall.

Vilka raser är mest drabbade?

Hypertyreos konstateras vanligtvis från medelålders katter till äldre. En del studier tyder på att domesticerade kort- och långhåriga katter (blandraser) löper högre risk för hypertyreos än renrasiga katter.

6. Övre luftvägsinfektioner

De övre luftvägarna består av nos, nosgångar och bakre delen av halsen. En virus- eller bakterieinfektion som påverkar något eller alla dessa områden kallas övre luftvägsinfektion.

Vad orsakar övre luftvägsinfektion hos katter?

Många olika typer av virus och bakterier kan orsaka övre luftvägsinfektioner hos katter. Några av de vanligaste är herpesvirus, calicivirus och klamydofila bakterier. Katter blir sjuka efter kontakt med smittade katter eller miljöer där smittade katter har spritt dessa patogener.

Vilka är symtomen vid infektioner i de övre luftvägarna hos katter?

Katter med övre luftvägsinfektioner har vanligtvis någon kombination av följande symtom:

·       nysningar

·       rinnande nos

·       irriterade ögon

·       rinnande ögon

·       sår i eller runt munnen.

Katter med allvarligare symtom kan ha dålig aptit, bli slöa och ha svårt att andas.

Hur behandlas infektioner i de övre luftvägarna?

De flesta katter med övre luftvägsinfektion blir bättre efter en vecka eller två med enkel stödjande vård. Uppmuntra din katt att äta, dricka och vila, och torka ögonen och näsan rena med en varm, fuktig trasa. Tala med din veterinär om katten inte blir bättre. Antibiotika, antivirala läkemedel och andra behandlingar är ibland nödvändiga.

Vilka raser är mest drabbade?

Ras är inte en avgörande faktor för vilka katter som utvecklar övre luftvägsinfektioner. Alla katter som lever under trånga, stressiga förhållanden löper stor risk att få en övre luftvägsinfektion, särskilt om de är mycket unga eller inte vaccinerats på lämpligt sätt.

7. Diabetes hos katter

Hormonet insulin produceras av bukspottkörteln och hjälper glukos (socker) att ta sig ut ur blodomloppet och in i cellerna, där det används som energikälla. Katter utvecklar diabetes när de inte producerar tillräckligt med insulin eller inte kan svara ordentligt på det insulin som deras kroppar producerar.

Vad orsakar diabetes hos katter?

De flesta katter som utvecklar diabetes är överviktiga. Fettceller producerar ämnen som gör det svårt för kroppen att reagera på insulin. Med tiden kan bukspottkörteln också förlora förmågan att producera tillräckligt med insulin. Detta kallas typ 2-diabetes och är den vanligaste formen av diabetes hos katter.

Vilka är symtomen vid diabetes hos katter?

Katter med diabetes brukar dricka och urinera mer än normalt och gå ner i vikt trots att de äter med god aptit. Andra symptom kan utvecklas i takt med att sjukdomen fortskrider.

Hur behandlas diabetes hos katter?

Katter med typ 2-diabetes bör äta en kost med en hög halt av proteiner och en låg halt av kolhydrater i mängder som hjälper dem att återfå en hälsosam kroppsvikt. I början behöver de insulininjektioner, men allteftersom deras ämnesomsättning normaliseras får en del katter normala blodsockernivåer av sig själva och kan avvänjas från sitt insulin.

Vilka raser är mest drabbade?

Alla överviktiga katter löper stor risk att utveckla diabetes. En del populationer av burma verkar också ha en genetisk benägenhet att utveckla sjukdomen.

8. Hudallergier (atopi)

Om du själv har någon allergi är du förmodligen alltför bekant med nysningar, nästäppa och kliande och rinnande ögon i samband med allergiska utbrott. Men katter är annorlunda: Deras hud är den primära platsen för allergiska reaktioner.

Vad orsakar hudallergier hos katter?

Genetiska faktorer är viktiga för utvecklingen av allergi hos katter. Den genetiska benägenheten att utveckla en allergisk hudsjukdom kallas atopi, och de vanligaste utlösande faktorerna i miljön är pollen, mögelsporer och kvalster.

Vilka är symtomen vid hudallergier hos katter?

Katter med hudallergier kliar sig. De kan bita och klia sig så mycket att de får områden där de drabbas av håravfall, hudinfektioner och olika hudskador.

Hur behandlas hudallergier hos katter?

Symtomatisk terapi är ett populärt sätt att behandla hudallergier hos katter och kan involvera

·       täta bad för att få bort allergenerna från kattens päls

·       en minskning av förekomsten av allergener i miljön (genom ökad städning och stängda fönster)

·       läkemedel och kosttillskott, som fiskolja, som dämpar reaktionen från immunsvaret.

Allergen immunoterapi med allergiinjektioner eller droppar är ett annat bra behandlingsalternativ för många katter. Prata med din veterinär om bästa sättet att behandla din katts allergier.

Vilka raser är mest drabbade?

Katter av alla raser kan utveckla hudallergier. En liten studie visade dock att blandraskatter har högst risk, följt av abessinier och devon rex.

9. Hjärtsjukdom

Det finns flera olika typer av hjärtsjukdomar som drabbar katter. I vissa fall har hjärtat kanske aldrig utvecklats ordentligt, det vill säga en kattunge föds med hjärtproblem (ett hål i väggen som delar två hjärtkammare, till exempel). Katter kan också utveckla hjärtproblem som vuxna.

Vad orsakar hjärtsjukdom hos katter?

Den vanligaste typen av hjärtsjukdom som drabbar vuxna katter kallas hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Vid HCM förtjockas musklerna i den del av hjärtat som pumpar syresatt blod till resten av kroppen, vilket försämrar hjärtfunktionen.

Vilka är symtomen vid hjärtsjukdom hos katter?

Symtomen på hjärtsjukdom hos katter varierar med vilken typ av hjärtsjukdom det rör sig om och med dess svårighetsgrad. Vissa katter kan ha få symtom, åtminstone till en början, men med tiden kan de utveckla

·       apati

·       andningssvårigheter

·       dålig aptit

·       viktminskning

·       bakbensförlamning och smärta från blodproppar.

Hur behandlas hjärtsjukdom hos katter?

Behandlingsalternativen för många typer av hjärtsjukdomar omfattar läkemedel som normaliserar hjärtfrekvens och rytm och hjälper till att minska onormala ansamlingar av vätska och förhindra bildandet av blodproppar. Tyvärr förvärras de flesta former av hjärtsjukdom hos katter med tiden.

Vilka raser är mest drabbade?

Ras är en viktig riskfaktor för HCM. Denna sjukdom konstateras ofta hos maine coon, ragdoll, brittiskt korthår, sphynx, chartreux och perser.

10. Skador & olyckor

Katter tillbringar mycket tid med att ta det lugnt, men de tenderar att vara ganska livliga när de är aktiva. På grund av detta orsakas de flesta skador hos katter inte av normala kattaktiviteter, som löpning och hopp, utan av yttre krafter. Att tillbringa oövervakad tid utomhus är den största orsaken till kattskador.

Vad är vanliga skador hos katter?

Slagsmål mellan katter leder ofta till sår som kan utvecklas till bölder. En attack från ett större djur kan resultera i brutna ben, stora sår och värre än så. Bilar är också en ständigt närvarande fara som orsakar skador på katter.

Vilka är symtomen vid skador hos katter?

Skadade katter har ont men de kan dölja detta mycket väl. Subtila symtom, som att katten är mindre aktiv och mer tillbakadragen än normalt, kan vara tecken på att den är skadad. Självklart bör du vidta omedelbara åtgärder om din katt blöder, har svårigheter att andas eller har tydliga svullnader eller öppna sår.

Hur behandlas skador hos katter?

Veterinärvård är nödvändig för alla utom de mildaste formerna av skador (små skrap- och blåmärken, till exempel). Bölder behöver dräneras, spolas och behandlas med antibiotika. Större sår måste sys. Ibland kan inläggning på sjukhus bli nödvändig för att lämplig behandling och noggrann övervakning ska vara möjlig.

Vilka raser är mest drabbade?

Kattens livsföring är viktigare än rasen när det gäller skador. Det bästa sättet att förhindra skador på din katt är att hålla den inomhus.

Sänk din hunds veterinärkostnader för vanliga hälsoproblem

Eftersom katter döljer sina symtom så väl blir deras sjukdomar och skador ofta ganska allvarliga innan ägaren har förstått vad som har hänt. Som ett resultat kan kostnaderna för diagnostisering och behandling av kattens problem skjuta i höjden.

Turligt nog finns det saker du kan göra själv för att hålla din katt frisk och sänka dina veterinärkostnader:

·       Håll katten inomhus emellanåt.

·       Håll dig uppdaterad om förebyggande vård som vacciner och parasitbehandling.

·       Ge din katt en näringsmässigt komplett kost som är anpassad för dess ålder och aktivitetsgrad samtidigt som du håller ett öga på portionsstorleken. Att se till att katten håller sig slank hjälper till att förebygga hälsoproblem som diabetes.

·       Lek med din katt varje dag för att se till att den får tillräckligt med motion och mental stimulans.

·       Skaffa en djurförsäkring som täcker vanliga hälsoproblem hos katter.

Om katten blir sjuk eller skadad vill man kunna fatta beslut som utgår från kattens bästa, inte vad det kostar.

Med en bra kattförsäkring kan du känna dig trygg med att du kan välja vilka behandlingsalternativ som passar dig och din katt bäst.

Besök denna sida om du vill se vad en försäkring kostar för just din katt.