Vad drömmer hundar om?

19 nov. 2021 - 3 min read

Har du någonsin funderat över vad som faktiskt händer i hundens dröm när den skäller, rycker till eller morrar i sömnen? Djurexperter har efter undersökningar kommit fram till vad hundars drömmar handlar om – läs vidare för att ta reda på vad!

Drömmer om aktiviteter som görs i vaket tillstånd

Enligt neurologen Matt Wilson vid Massachusetts Institute of Technology drömmer hundar om saker de vanligtvis gör i vaket tillstånd, som till exempel att gå på promenad, jaga en boll, leka med en vän eller springa.

Wilsons studie

Wilson studerade hjärnaktiviteten hos sovande råttor vars hjärnor och sömncykler faktiskt är mycket lika hundarnas och även människans.

Forskarna märkte att råttorna uppvisade exakt samma hjärnaktivitetsmönster när de sov som när de sprang i en labyrint tidigare under försöket, vilket kan tolkas som att de drömde om sina erfarenheter i labyrinten.

Även om det inte har gjorts någon liknande studie med hundar, är det rimligt att tro att hundar också drömmer om saker de har upplevt när de är vakna, precis som råttor.

Din hund kan lära sig något när den sover

Ungerska forskare undersökte sambandet mellan sömn och inlärning hos hundar i en studie som gjordes 2017. De fann att hundarnas hjärnvågor under sömnen, precis som människors, hade koppling till minne, allmän intelligens och hälsosamt åldrande.

De 15 hundarna i studien fick lära sig kommandon på engelska, ett språk som de inte förstod. Varje inlärningsomgång följdes av en tre timmar lång tupplur.

Under sina sovstunder uppvisade hundarna aktivitetsutbrott under en typ av lågintensiva hjärnvågor som har observerats hos både människor och råttor och är förknippade med minneslagring.

Ju fler aktivitetsutbrott hundarna hade per minut, desto snabbare lärde de sig kommandona.

Hur vet vi att hundar drömmer?

Det finns vetenskapliga bevis för att hundar faktiskt drömmer.

Vi vet att hundar också upplever cykler av omväxlande REM-sömn – som är en sömnfas då livliga drömmar uppstår – och stunder utan REM-sömn när de sover.

Hjärnbryggan är ett centrum i hjärnan med delar som orsakar förlamning under REM-sömn för att förhindra att vi omsätter våra drömmar i handling och skadar oss.

Studier på hundar med underaktiv hjärnbrygga har visat att dessa hundar faktiskt omsätter sina drömmar i handling.

Hundar har mindre aktiv hjärnbrygga än människor och katter, så de rör sig mer under sömnen som svar på vad de drömmer. Det är därför de ofta rycker till, skäller eller morrar i sömnen eller rör sina ben som om de springer.

Vi vet också att hundar har mindre REM-sömn än människor. Man tror att detta är anledningen till att hundar behöver mer sömn än människor.

En studie från 2016 om sömn- och vilobeteenden hos hundar på hundhem visade att hundar som sov mer var friskare.

Drömmer hundar i färg?

I motsats till vad många tror ser hundar färger när de är vakna, om än i ett spektrum som är mer begränsat än människor. Så om de kan se färger när de är vakna, kan de då drömma i färg precis som många människor? Tyvärr är det omöjligt att veta säkert.