Betyg och omdömen på Trustpilot

6 feb. 2023 - 1 min read
Kate Lawler holding her two dogs

På ManyPets använder vi oss av tjänsten Trustpilot för att samla in kundomdömen. Trustpilot är en oberoende plattform för omdömen där vem som helst kan lämna ett betyg om ett företag.

Vi jobbar aktivt med att samla in kundomdömen och gör ett brett urval när vi skickar ut inbjudningar att bedöma oss. Så här går det till: Vi väljer slumpvis ut hälften av alla våra skadedrabbade kunder och hälften av alla kunder som nyligen tecknat försäkring. Vi skickar aktivt ut inbjudan att betygsätta oss till dessa kundgrupper. Inbjudan går ut via e-post och samtliga betyg visas sedan upp på Trustpilot.

På Trustpilot visas alla omdömen oavsett betyg. Vi har också valt att visa upp utvalda omdömen från våra kunder på manypets.se

Cirka 82% av våra kundomdömen på Trustpilot är från kunder som är verifierade enligt urvalet ovan. Resten är i huvudsak så kallade organiska omdömen, det vill säga personer som själva aktivt gått till Trustpilot för att lämna ett betyg om oss. Enligt Trustpilots riktlinjer för omdömeslämnare får man skriva ett omdöme endast om man nyligen haft en äkta upplevelse med företaget i fråga. ManyPets kan dock inte garantera att dessa riktlinjer följs. 

Se våra omdömen på Trustpilot