Tävlingsvillkor för deltagande i ManyPets fototävling april 2023

19 apr. 2023 - 1 min read

Tävlingsvillkor för ManyPets fototävling:

 • Tävlingen arrangeras och administreras av ManyPets Filial, org. nr. 516411-6146.

 • Tävlingen är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Meta.

 • Två vinnare kommer att utses i denna tävling; en katt samt en hund. Vinsten är en professionell fotografering som kommer att genomföras i Stockholm någon gång under våren 2023, exakt datum kommer att kommuniceras i dialog med vinnarna direkt. Resan till och från fotograferingsplatsen ingår inte i vinsten. Om vinnaren inte dyker upp på fotograferingsdagen kommer vinsten att förfalla.

 • Vid deltagande i tävlingen bekräftar du att du äger rättighet till det tävlande bidraget, och att du överlåter upphovsrätten avseende bidraget till ManyPets. Detta innebär bland annat att ManyPets får använda bidraget på valfritt sätt inom ManyPets verksamhet i enlighet med svensk lag och god sed.

 • Genom att delta i tävlingen accepterar du att vi kan komma att publicera ditt namn samt bidrag i samtliga ManyPets kanaler.

 • Kravet för att delta i tävlingen är att du har fyllt 18 år samt är folkbokförd i Sverige. 

 • För att delta i tävlingen behöver du fylla i formuläret med samtliga obligatoriska uppgifter samt godkänna dessa villkor.

 • ManyPets förbehåller oss rätten att radera bidrag som kan anses som stötande, olämpliga eller som strider mot svensk lag eller mot någon av tävlingsreglerna.

 • Tävlingens vinnare utses av en jury på ManyPets, och kommer att presenteras på våra olika sociala plattformar. Juryns beslut går inte att överklaga, kommentarer rörande synpunkter på juryns beslut kan komma att raderas.

 • Tävlingens vinnare kommer meddelas den 15 maj 2023 via e-post, och vinnaren har sedan 7 dagar på sig att svara. Om ManyPets inte mottagit och bekräftat mottagande av svar från vinnaren äger ManyPets rätt att antingen utse en ny vinnare eller avsluta tävlingen utan vinnare.

 • Priser kan ej bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Priset är personligt och kan inte överlåtas till en annan person. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 • Genom att delta i tävlingen samtycker du till att varken ManyPets, Meta eller våra samarbetspartners hålls ansvariga för eventuella skador inkluderat, men inte begränsat till, eventuella skador som uppstår vid felanvändning av priset. Detta gäller även för advokatarvoden och kostnader som är kopplat till felanvändande av priset eller felaktigt deltagandet i tävlingen.

 • ManyPets och andra parter i tävlingen ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävlingar, samt reserverar sig rätten att ändra eller avsluta tävlingar före slutdatumet om omständigheter kräver detta.

 • Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: https://manypets.com/se/integritetspolicy/